ויגש

"אנכי ארד עמך מצרימה, ואנכי אעלך גם עלה"

החיים אינם מונוטוניים אלא יש בהם ירידות ועליות. אחרי כל הר יש עמק, ואחרי כל עמק יש הר. חיינו אינם חיי מישור, אלא מלאים בעיות והסתבכויות. וכך צריך להיות כדי לבחון את האדם אם הוא ברמה גבוהה של שליטה עצמית, או אם הוא קש נידף על פני המים.

הרב משה צוריאל זצ"ל | תשס"ו