מגד ירחים

הנכרי אשר בתוכנו

הרב יעקב פילבר | אדר תשע"ב