כי תשא

חטא-העגל גורם למלחמות על ארץ-ישראל

הרב אליהו ממן | אדר תשע"א