כנס תמיכה במגרון

כאב המבטא עוצמה

עצרת תמיכה במגרון

דברים על הרס שלוש הבתים במגרון

הרב איתי הלוי | כו' אלול התשע"א