שיחות ליום ירושלים

בונה ירושלים

לכל אחד יש ירושלים פנימית בתוכו ועליו לבנותה. יש קשר הדדי בין הבניין הגשמי של ירושלים לבניין הרוחני שבכל אחד ואחד - כל התקדמות באחד מהם מקדמת את השני.

הרב יאיר וסרטיל | כ"ח אייר התשע"ד