עניינו של יום

עצרת לאחר מלחמת ששת הימים

דברים שנשא רבנו במסיבת הודיה בשנת ה'תשכ"ז, על נצחוננו במלחמת ששת הימים, כיבוש ירושלים, יש"ע סיני והגולן.

מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל | ה'תשכ"ז