עניינו של יום

התורה ושמחת ירושלים

דברים שנאמרו ביום ירושלים התשס"ג בישיבת מרכז הרב

א. עוצמת השמחה שבשחרור ירושלים ב. מהות הגלות - שבי ניצוצות הקדושה ג. הגאולה - על ידי בניין ירושלים וחיזוק התורה ד. הודאה לה' על ידי קירוב ישראל לאביהם שבשמים ה. ברכת אמת ויציב כתיאור הגאולה

הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר | יום ירושלים, התשס"ג