עניינו של יום

סינדרום ירושלים

הרב נתנאל יוסיפון | כח איר תשפ"ב