עניינו של יום

מפת הדרכים של ירושלים

ירושלים מרוממת אותנו להסתכל אל העולם במבט של נצח - להביט על עם הנצח, ארץ הנצח ועיר הנצח. חייו של עם ישראל הם "מפת הדרכים" שהיתווה הקב"ה, המפה שאנו מצויים בעיצומה של ביצועה. אמונתינו בצדקת הדרך היא המפתח לכל, ולכן אנו נתבעים להפיח רוח אמונה בעם ישראל.

הרב חיים דרוקמן | כ"ז אייר, תשס"ג