עניינו של יום

בדרך לירושלים

הרב יוני לביא | סיוון תשע"ז