עניינו של יום

יום ירושלים

האידאה הציונית אל מול האידאה המשיחית האלוקית.

הרב אוריאל אליהו | אייר התשע"ה