עניינו של יום

פרקי יומן על שחרור ירושלים

קטעים מיומנו הרואים אור לראשונה בתארו את המערכה על שחרורה של ירושלים.

הגאון הרב שלמה גורן זצ"ל