עניינו של יום

'כתב חידה' בדרך לירושלים

הרב שמעון קליין | איר תשע"ז