עניינו של יום

הקודש מחזיק את החלוציות

מתוך כנס יום ירושלים התשס"ד בישיבת מרכז הרב

מתוך כנס יום ירושלים התשס"ד בישיבת מרכז הרב

הרה"ג יעקב אריאל | יום ירושלים התשס"ד