יתרו

חכמה בגויים

מדוע היה צריך להכניס את הסיפור של יתרו דוקא באמצע 'יום חתונתו ויום שמחת לבו'?; הקב"ה הינו אלוקינו שלנו - מאידך ברור, שהקב"ה ריבונו של עולם, כשמו כן הוא – ריבונו של העולם כולו.

הרב יחזקאל פרנקל | שבט התשס"ה