יתרו

מעמד הר סיני והתורה שלעתיד לבוא

הרב עוסק במשמעות של מעמד הר סיני ובגדלות שלו וכן בתורה שעתידה להינתן לעתיד לבוא, תורה גדולה שאנו ממש נראה איך היא משפיעה על החיים שלנו.

הרב אליהו ברין | י"ח שבט תשפ"ב