יתרו

הקשר שבין פרשת יתרו לבין פרשת משפטים

ישראל ותחיתו ג

הרב עוסק בשינוי הקיצוני שבין הגדולה והעוצמה של הדיברות הראשונים "אני ה' אלוקיך" לבין הדיברות האחרונים דעוסקים לכאורה בעניינים נמוכים "לא תרצח" "לא תנאף" וכן לפרשה שבאה לאחר מכן, פרשת משפטים שמלאה בכל מיני פרטים קטנים וארציים

הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"ב שבט תשפ"ב