יתרו

פרשת יתרו – מהי מנוחה?

הרב הלל מרצבך | כ"ב שבט תשפ"א