יתרו

ביקורת בונה

הרב משה ליב הכהן הלברשטט | כ' שבט תשפ"א