יתרו

נשמה לעם

עצת יתרו נועדה להכשיר את המדרגה החברתית שרק אחריה אפשר יהיה לעלות במעלות הקודש ולקבל את התורה.

הרב דוד חי הכהן | תשע"ב