נוסחי תפילה

סליחות נוסח עדות המזרח להורדה

כולל תרגום לקטעים הארמיים, ראשי פרקים וחלוקה לחזן ולקהל. מלוקט ע"י מיכאל סעדה.

הסידור המהיר | אלול תשע"א