סליחות

פתיחת הסליחות

הסדר של פסוקי הסליחות

כאשר אנו קוראים את פסוקי הסליחות אנו יכולים שלא לשים לב לסדר המדהים של פסוקי הסליחות; פסוקי "לבוא"; פסוקי "השתחוויה"; פסוקי גדולת ה'; פסוקי "שיחה ישירה"; סיכום;

הרב עוזי קלכהיים זצ"ל