חודש אלול

שיחת התעוררות לפני סליחות

ערב התעוררות וסליחות "אורות התורה" בת ים

ערב התעוררות וסליחות "אורות התורה" בת ים

הרב דוד חי הכהן | ב' אלול התשע"ד