ענינו של ראש השנה

מלך ושופט

על ראש השנה נאמר: "כי חדות ה' היא מעזכם" - האם אין בכך משום קלות ראש ביום הדין? וכיצד זה מסתדר עם משפט?

הרב אריאל פרג'ון | אלול תשס"ו