מגד ירחים

ראש השנה – זכר ליציאת מצרים

הרב יעקב פילבר | תשרי תשע"ג