ענינו של ראש השנה

אחות קטנה

עם ישראל מאחה את העולם כולו ומחברו אל הקב"ה ביום ראש השנה דוקא בארץ ישראל שעיני ד' בה ומכוחה שופע הטוב לכל העולם

הרב יצחק חי זאגא | כ"ז אלול תש"פ