ענינו של ראש השנה

ראש השנה

בראש השנה נידונים בני אדם על מעשיהם שעשו במשך השנה; המתעורר משנתו בבכי יידע כי הוא נשפט באותו הזמן; בחודש אלול מתכונן האדם למשפטו; למרות שראש השנה הינו יום הדין בכל זאת נוהגים אנו בו כיום טוב.

הרב מישאל דהאן זצוק"ל | תשס"ד