ימי השובבי"ם

לאור באור החיים

הרב יוסף נווה | ב' שבט תשפ"א