שמחת פורים

סודה של האופטימיות היהודית

עם ישראל ידוע כעם אופטימי ושמח. על המקורות לכך - בדף הלימוד שלפניכם.

הרב יעקב כהן | ח' אדר, התשס"ד