חסידים מספרים

אור השמחה הפשוטה

הסולם ההיררכי הפשוט קובע כי בעל העגלה נמצא בתחתית הסול, הרבי בראשו, והחסידים מקשרים ביניהם. המרחק הזה בין העגלון לבין הרבי מומחש עוד יותר בעובדה שבעל העגלה אינו הולך בעצמו אל הרבי, אלא שולח את פתקתו באמצעות החסידים. רק כשמגישים החסידים את הפתקה של העגלון אל החושה מלובלין, מתהפך הסולם ההיררכי על פיו.

הרב אריה הנדלר | סיוון תשס"ה