ישיבת בין הזמנים - קיץ תשפ"א

התלהבות בעבודת ה'

מתוך ישיבת "בין הזמנים" בישיבת "בני צבי"

ההתלהבות של ר' לוי יצחק מברדיצ'וב. איך לוקחים את ההתלהבות למקום טוב? ההתלהבות האמיתית אליה צריך לשאוף.

הרב דוד דודקביץ' | כ"ו תמוז תשפ"א