עבדו את ה' בשמחה

שמחה ואבל באדר

עיסוק במהות השמחה והגורמים לה.

הרב זאב קרוב