עבדו את ה' בשמחה

השמחה - מקורה וגילויה

בירור ענייני השמחה ודרגותיה, הגאולה והשמחה, שמחת הנפש ושמחת ההוויה, שמחת המצוות, שמחה בארץ ישראל היא שיא עבודת ה'

הרב חיים אביהוא שוורץ | אדר התשס"א