שמחת פורים

שמחה ושמחת פורים

שמחת הפורים - למה? מתי? עד כמה?

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | אדר ב' תשס"ג