התמודדויות וחבלי משיח

שידור חוזר מכנס הרבנים ותלמידיהם לכבודה של תורה

אולמי תמיר ירושלים

אולמי תמיר ירושלים

רבנים שונים | ו' שבט התש"ע