יום הקדיש הכללי

השואה בהסתכלות כללית

על השואה צריך להסתכל לא רק בצורה פרטית אלא גם בצורה כללית, כהסבר על הסגולה הישראלית וכהתחלת הגאולה.

הרב אליהו ברין