התמודדויות וחבלי משיח

צפון - דרום - צפון

"אם רואה אדם שיסורין באין עליו - יפשפש במעשיו"; הגבולות בהם ניתן לנו ללכת בדרך אחי יוסף ולומר "אבל אשמים אנחנו"; תשובת המשקל - כמה היבטים; האדם במקום ד', וד' במקום האדם.

הרב אברהם אבא וינגורט | אב התשס"ו