התמודדויות וחבלי משיח

"אל תבכו למת"

כנס קמנו ונתעודד

כתוב בירמיהו: "אל תבכו למת" ובכן מתתם של צדיקים מכפרת; 8 הקדושים שנרצחו היו מלאי אהבת תורה; הרבה מאחינו רחוקים מאהבה: אהבת תורה ואפילו אהבת אחים; חשיבותה של אחדות ישראל.

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | ניסן תשס"ח