ויגש

משיח בן יוסף ומשיח בן דוד

העימות בין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד נמשך כל הדורות עד אחרית הימים. משיח בן יוסף מופקד על הכוח הגשמי של העוה"ז, ואילו משיח בן דוד מופקד על הכוח הרוחני.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | ו' טבת תשס"ו