עצרת לע"נ הנרצחים בפיגוע

הקדושים זכו בקרבת ה'

מתוך העצרת לע"נ הנרצחים בפיגוע בישיבת מרכז הרב

מתוך העצרת לע"נ הנרצחים בפיגוע בישיבת מרכז הרב

הרה"ג שמחה קוק זצ"ל | ל' שבט תשס"ט