תרומה

"ויקחו לי תרומה"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | תשמ"ט, תשנ"ה-תשס"א