בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
8 שיעורים
  undefined
  8 דק'
  תרומה

  מעלת התרומה ומרכיביה

  שני רעיונות לפרשת תרומה

  1. שורש המילה תרומה הוא רום. בזה לימדה אותנו התורה שיש בנו יכולת לרומם את המציאות הגשמית ולהפוך אותה לקדושה. 2. רש"י מונה י"ג דברים שנאספו בתרומה. אך אם עוברים על הרשימה המופיעה בכתובים מגלים שיש חמישה עשר ולא שלושה עשר?

  הרב אביחי קצין | כ"ה שבט תשע"א
  undefined
  4 דק'
  תרומה

  גילוי הקדושה בעולם הגשמי

  התורה מציינת שלוש תרומות: תרומת האדנים, תרומת השקלים והתרומה לבניית המשכן. יתכן ששלוש אלו מקבילות לשלושת הדברים העומדים בבסיס העולם: תורה, עבודה וגמילות חסדים.

  הרב אביחי קצין | כח' שבט תשס"ט
  undefined
  5 דק'
  תרומה

  עצי שטים במדבר?

  התורה מצווה לקחת עצי שטים. שתי גישות מצינו במענה לשאלה מניין היו להם עצי שטים במדבר.

  הרב אביחי קצין | כח' שבט תשס"ט
  undefined
  4 דק'
  תרומה

  נדבה או חובה?

  התורה פותחת: מאת כל איש אשר ידבנו לבו, אולם ברשימה מופיע הכסף שניתן רק בציווי ולא בנדבה. היאך נסביר זאת?

  הרב אביחי קצין | כח' שבט תשס"ט
  undefined
  5 דק'
  תרומה

  הקבלה שבנתינה

  התורה מצווה :"דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה" ולא ויתנו לי, כדי ללמד אותנו שבעצם אנו מקבלים בנתינה הזו יותר ממה שאנו לוקחים.

  הרב אביחי קצין | כח' שבט תשס"ט
  undefined
  6 דק'
  תרומה

  מתן תורה ובניית המשכן

  המדרש עוסק בשאלת היחס שבין שתי הפרשיות הקודמות - יתרו ומשפטים, העוסקות במתן לתורה, לבין הפרשה שלנו העוסקת בבניית המשכן.לאחר מתן תורה הקב"ה "אינו יכול להפרד מן התורה" ולכן מצווה לבנות משכן.

  הרב אביחי קצין | כ"ז שבט תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  תרומה

  גבאים לתרומת המשכן

  הספורנו מבין את הביטוי "ויקחו לי" כציווי להקים מערכת גבאים שיקחו מן העם מדוע הציווי מוטל על הגבאים ולא על העם להעביר את התרומה ישירות?

  הרב אביחי קצין | כ"ז שבט תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  תרומה

  ויקחו לי תרומה

  התורה מצווה דבר אל בני ישראל "ויקחו לי". מדוע משתמשת התורה בלשון זו ולא בציווי "ויתנו לי"?!

  הרב אביחי קצין | כ"ז שבט תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il