בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
19 שיעורים
  undefined
  50 דק'
  תרומה

  בניין המקדש, קדושת מקומו וההשתדלות בבנינו

  שיחת מוצ"ש פרשת תרומה תשפ"ב

  מחלוקת האם יש היום קדושה במקום המקדש , לדעת החתם סופר ניתן לבנות את המקדש רק על פי נביא והמנחת חינוך חולק, בניית המקדש, קדושת המקדש וירושלים, ההדרגה בכיוון האדם את גופו בתפילה, אחדות בין תלמידי חכמים, ההתקפות נגד הרב קוק זצ"ל, אהבת אהרון את כל ישראל וקירובם לתורה, התרוממות מהסתכלות על טוב ה' בעולם , ההשתדלות למען בניין המקדש.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ד' אדר א' תשפ"ב
  undefined
  48 דק'
  תרומה

  מה לומדים ממבנה ארון הברית?

  שיחת מוצ"ש פרשת תרומה תשפ"א

  תלמיד חכם צריך שיהיה תוכו כברו. התורה נושאת את לומדיה. מחית עמלק הפנימי. תלמיד חכם צריך להיות אמיץ לבב. הדור קיבלוה בימי אחשוורוש ובימינו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ח' אדר תשפ"א
  undefined
  38 דק'
  תרומה

  השראת השכינה בכל ישראל

  שיחת מוצ"ש תרומה תש"פ

  ישנם מדרגות מדרגות בהשראת השכינה ושיא הועפת השכינה היא בבית המקדש שמאחד את כלל ישראל למקום אחד. השראת שכינה מגיעה מתוך חיבור אל הכלל, ומתלווה אל החיבור הזה אכפתיות מהמטרה הגדולה של הכלל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ה' אדר תש"פ
  undefined
  44 דק'
  תרומה

  ושכנתי בתוכם

  שיחת מוצ"ש פרשת תרומה תשע"ט

  קח תרומה! ◆ צדקה תרומם גוי ◆ ליבא בעי ◆ בית מקדשנו ◆ כתר תורה◆ כי מוצאי מצא חיים ◆ נעשה ונשמע

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ד' אדר א' תשע"ט
  undefined
  52 דק'
  תרומה

  מדרגות בהופעת השכינה

  שיחת מוצאי שבת פרשת תרומה תשע"ח

  החובה והנדבה ◆כי לקח טוב נתתי לכם ◆השראת השכינה במקום המקדש בימינו ◆מדרגות בהופעת השכינה ◆חסרון הארון בבית השני ◆קדושת בתי כנסת ובתי המדרש.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' אדר תשע"ח
  undefined
  40 דק'
  תרומה

  "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ"

  שיחת מוצאי שבת תרומה תשע"ז

  השראת השכינה בעולם ◆מדרגות בהופעת השכינה ◆כתר תורה ◆פני הכרובים ◆השלמות היא בתיקון העולם כולו ◆בניית 'משכן פרטי'.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' אדר תשע"ז
  undefined
  40 דק'
  תרומה

  הכהונה המחברת

  שיחת מוצאי שבת תצווה תשע"ו

  האחדות העליונה◆ עבודת הבגדים◆ הכהונה מלמדת על מעלת ישראל◆ מי ממלא את תפקיד הכהנים היום◆ איך המשכן הוא גם בשביל הקב"ה?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אדר תשע"ז
  undefined
  45 דק'
  תרומה

  ועשו לי מקדש

  שיחת מוצאי שבת תרומה תשע"ו

  שלבי הנישואין בין הקב"ה לישראל ◆ העולם תלוי בתורה ◆ קיום התורה בתור כלל ◆ מקום האחדות - בית המקדש ◆ מה מאחד כשאין בית מקדש? ◆ איפה שורה השכינה ◆ עיסוק בהלכות בית המקדש ◆ התנאי למקדש.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אדר תשע"ז
  undefined
  47 דק'
  תרומה

  תרומת הלב

  תרומת חובה ונדבה , גדול המצווה או המתנדב , תפילה כנגד אבות או קורבנות , התפילה מהתורה או מדרבנן ,מחלוקת החסידים והמתנגדים , עולם של דין ורחמים , איחוד הכוחות , קורבנות בימינו , מדרגות בהשראת שכינה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור לה' אדר תשס"ט
  undefined
  45 דק'
  תרומה

  בניית משכן ומשכן בלב

  שיחה לפרשת תרומה תשע"א

  הגיעה השעה להשראת השכינה בישראל, כבוד ה' בעולם - על ידי ישראל , אנשי הרוח ואנשי החומר , איך בונים את המשכן בימינו , איחוד קדושות שבת וראש חודש , להרבות בשמחה ולהישאר בשמחה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אדר תשע"ה
  undefined
  46 דק'
  תרומה

  "ועשו לי מקדש"

  המשכן: מדרגת קדושה מיוחדת * ההופעה האלוקית בעולם מסורה לישראל * בניין בית המקדש בזמננו * השראת השכינה במקום המקדש * גילוי רצון ה' בעולם * בדי הארון קבועים בו

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ו' אדר תשע"ג
  undefined
  39 דק'
  תרומה

  מהותו של המקדש

  בית המקדש של מעלה ובית המקדש של מטה; כלי המקדש כנגד איברי האדם; קידוש החומר; הקשר עם התורה חייב להיות קשר של אהבה; מורא מקדש; איסור עלייה להר הביית בזמננו; העיכוב בבניית בית המקדש הנו רוחני; ראיית דבר קדוש מקדשת את הרואה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ה' אדר א' תשס"ח
  undefined
  33 דק'
  תרומה

  פרשת תרומה תשס"ז

  ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם - המדרש בתחילת הפרשה מלמד אותנו מהי ערכה של תורה; ועשו ארון - בלשון רבים ללמדנו שלכל אחד יש יכולת לדבקות בה'; עניין תורה לשמה; כדי להיות מוכנים לביהמ"ק צריכם להיות מוכנים להשראת שכינה; ענייני פורים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' אדר תשס"ז
  undefined
  43 דק'
  תרומה

  השראת השכינה בעולם

  פרשת תרומה תשס"ו

  פרשת תרומה תשס"ו

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ד' אדר תשס"ו
  undefined
  53 דק'
  תרומה

  פרשת תרומה התשס"ה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אדר א' התשס"ה
  undefined
  46 דק'
  תרומה

  מה עושים לבניית בית המקדש?

  שיעור לפרשת תרומה

  סדר העולם עד בניין המשכן; עיסוק בענייני המקדש; מה יש לעשות למען בניין המקדש? "לחם פנים לפני תמיד" - שפע תמידי; לימוד תורה - זכות או חובה? מדרגה שלא היתה אי פעם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | מוצש"ק פרשת תרומה תשס"ג
  undefined
  תרומה

  בית המקדש

  בית המקדש כמקום להשראת השכינה בארץ.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשמ"ט-נ"א
  undefined
  43 דק'
  תרומה

  השראת השכינה ובית המקדש

  עלייה במדרגת השראת השכינה מהאבות לבנים. למה בכלל צריך את בית המקדש? מה אפשר לעשות היום?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | מוצש"ק פ' תרומה תשס"ב
  undefined
  תרומה

  נדבת המשכן ומשמעותה בעבודת ה'

  הצורך הן בנדבות הרשות והן בנדבות החובה. מדוע "גדול המצווה ועושה"?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | תשס"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il