תרומה

לתת עץ שִׁטָּה בארון!!

הרב מרדכי הוכמן | תשס"ט