תרומה

התרומה - הרמת מעלת החולין להיות קודש

פרשת תרומה תשס"ה

עם ישראל מצווה להפוך את החולין לקודש ע"י אמירה שבאה מהלב, הקב"ה מצווה "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" - עם ישראל יבנה מקדש והקב"ה ישרה שכינתו בתוך ליבם, והעצים ואבנים של המשכן יהפכו לקודש.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | פרשת תרומה תשס"ה