תרומה

בניין קטן - אהבה גדולה

* המשכן - מעשה קטן שמראה אהבה. * התרומה למשכן כחינוך לנתינה. * מידות הכלים: חסרון החכמה, שלימות הכפרה והיחס לעושר. * זכירת המטרה גם באמצע הדרך.

הרב נעים בן אליהו זצ"ל | ה אדר