מדרש רבה

"ויקחו לי תרומה"

מדרש רבה על פרשת תרומה

מדרש רבה על פרשת תרומה

הרב עידו יעקובי | כ"ט שבט תשס"ט