תרומה

פרשת תרומה

ביאור חובת התרומה למשכן המובאת בתחילת פרשתינו, וביאור הפסוקים והמדרשים העוסקים בעניין.

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | שבט תשס"ג