יום הקדיש הכללי

הפסיקה בתקופת השואה

מקומה הרגשי הנפשי של הפסיקה ההלכתית בתקופת השואה

מקומה הרגשי הנפשי של הפסיקה ההלכתית בתקופת השואה

הרב אריה הנדלר | יום השואה תש"פ