יום הקדיש הכללי

'נפש אחת מישראל' - הצלה ומסירת יהודים בשואה

האם היה מותר למסור רשימות לשילוחים למחנות ההשמדה, והאם מותר להציל אנשים כאשר לא ניתן להציל את כולם.

הרב יצחק בן יוסף | ד' טבת תשפ"ב